Mål 14: Livet i havet

Ytre Hvaler nasjonalpark er Norges og Europas første marine nasjonalpark. Her finnes et stort mangfold av marine naturtyper som bløtbunn, ålegress, rike tareskoger og verdens største innenskjærs kaldtvannskorallrev. Mer enn halvparten (53 prosent) av strandsonen i 100-metersbeltet i Viken er bebygd. Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at deler av dyre- og plantelivet, både på land og i vann, er truet. 

Fisk i havet - Klikk for stort bilde Getty Images

FNS bærekraftsmål nr 14 er livet i havet - Klikk for stort bilde 

Visste du at områdene rundt Oslofjorden har særlig stort naturmangfold?

Til toppen