Mål 15: Livet på land

Omtrent 80 prosent av Norges landlevende arter er representert i Viken, og det er en svært høy tetthet av truede arter. Bebyggelse og menneskelig aktivitet er den viktigste årsaken til at deler av dyre- og plantelivet, både på land og i vann, er truet. I flere områder er det dyre- og plantearter av stor og særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse.

Rev - Klikk for stort bilde Getty Images     

FNS bærekraftsmål nr 15 er livet på land - Klikk for stort bilde Visste du at Viken er det mest artsrike land-arealet i Norge?