Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fred og trygghet, rettferdighet og velfungerende institusjoner er grunnleggende for en bærekraftig utvikling. 85 prosent av ungdommene i Viken føler seg trygge i nærområdet sitt, men 8 prosent oppgir at de jevnlig blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritiden. 

To jenter ler - Klikk for stort bilde Getty Images    

FNS bærekraftsmål nr 16 er fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner - Klikk for stort bildeVisste du at Viken fylkeskommune har tre medvirkningsråd; for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelser?

Til toppen