Mål 17: Samarbeid for å nå målene

For å lykkes med bærekraftsmålene trenger vi nye og sterke partnerskap, både internasjonalt og på tvers av sektorer i Viken. Gjennom regionreformen er det stilt større krav til fylkeskommunen om å løse tverrsektorielle og tverrfaglige samfunnsfloker.  En av Viken fylkeskommunes kjerneverdier er å være samskapende. 

Hender lagt oppe på hverandre - Klikk for stort bilde Getty Images

FNS bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene - Klikk for stort bildeVisste du at Viken fylkeskommune samarbeider med Västra Götaland i Sverige og Baden-Würtemberg i Tyskland? 

Til toppen