Mål 2: Utrydde sult

For kornsortene hvete og havre ligger over 60 prosent av dyrkingsarealet i Norge i Viken. Sult er et svært marginalt problem i Norge i dag, og tilgangen til trygg og ernæringsmessig fullgod mat er bra hele året. Derimot øker andelen med overvekt og fedme. Variasjonen blant kommunene i Viken på overvekt og fedme er stor.  

Jorde med tre - Klikk for stort bilde Getty Images

Bærekraftsmål 2 Utrydde sult - Klikk for stort bilde Visste du at Viken har cirka 20 prosent av Norges samlede jordbruksarealer i drift?

Til toppen