Mål 3: God helse og livskvalitet

Det er betydelige forskjeller i helse og livskvalitet i fylket. Disse forskjellene er systematiske og følger ofte inntekts- og utdanningsnivået i befolkningen. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er de vanligste årsakene til uføretrygd. 91% av befolkningen oppgir at de har god tilgjengelighet på grøntareal i nærmiljøet. 

Mann og dame kysser hverandre - Klikk for stort bilde Gary John Norman/Getty Images      

FNS bærekraftsmål nr 3 er god helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde 

Visste du at 4 av 5 innbyggere i Viken oppgir at de har god eller svært god helse?