Mål 4: God utdanning

I Viken er det stor variasjon i befolkningens utdanningsnivå og muligheter for livslang læring på lokalt nivå. Viken er også det fylket i Norge som har den største forskjellen i befolkningens utdanningsnivå i de ulike kommunene. 

Gutt med blå hjelm bærer treplanke - Klikk for stort bilde Sturti/Getty Images     

FNS bærekraftsmål nr 4 er god utdanning - Klikk for stort bilde Visste du at Viken har 42.000 elever fordelt på 58 videregående skoler?

Til toppen