Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Norge er et av de mest likestilte landene i verden. Likevel er 2 av 3 ledere i Viken, og over 6 av 10 ansatte i privat sektor, menn. Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt sammenlignet med mange andre land, og omtales som det nordiske likestillingsparadokset. Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt.

Ung jente smilende - Klikk for stort bilde Westend61/Getty Images      

FNS bærekraftsmål nr 5 er likestilling mellom kjønnene - Klikk for stort bilde  Visste du at 7 av 10 ansatte i offentlig sektor er kvinner?

Til toppen