Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Målet for rent drikkevann og gode sanitærforhold er oppnådd i Norge. De aller fleste husstander i Viken er tilknyttet et vannverk med god drikkevannskvalitet. Avrenning fra landbruk er den største menneskeskapte kilden til tilførsler av nitrogen og fosfor i Vikens kystområder. Vannkvaliteten i ytre Oslofjord er også påvirket av langtransporterte forurensninger fra Tyskebukta og Skagerrak.

Innsjø med grønn skog - Klikk for stort bilde Kos Szab/Getty Images

FNS bærekraftsmål nr 6 er rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bildeVisste du at 31 av 52 store avløpsrenseanlegg i Viken ikke oppfylte rensekravene i 2019?

Til toppen