Bærekraftskurs for kommuner

Alle ansatte, ledere og politikere i Vikens 51 kommuner kan gjennomføre fylkeskommunens bærekraftskurs i e-læringsprogrammet XtraMile. Kurset gir en innføring i bærekraftig utvikling, og hva status er for FNs bærekraftsmål i Viken.  

Ta bærekraftskurset 

Kurset er gratis. Alle kan gjennomføre leksjonene ved å skrive inn navn og e-post ved innlogging, men du behøver ikke å opprette noen brukerkonto.

Målet med kurset

FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Kommuner er nøkkelaktører i å utvikle et bærekraftig samfunn. Regjeringen har også bestemt at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. 

Bærekraftsarbeidet er viktig i årene som kommer, og uavhengig av hvordan fylkesgrensene våre ser ut framover.

Viken fylkeskommune har derfor utviklet et kurs om bærekraft for sine kommuner. Læringsmålene for kurset er: 

 • Du skal være i stand til å vurdere hvordan eget arbeid bidrar til de ulike dimensjonene av bærekraft, og identifisere relevante bærekraftsmål som del av vurderingen 
 • Du skal være i stand til å vurdere hvorvidt bidraget fra eget arbeid kan styrkes gjennom samarbeid på tvers 
 • Du skal være i stand til å identifisere målkonflikter 
 • Du skal være i stand til å benytte «typiske bærekraftsbegreper» i ditt arbeid 
 • Ledere skal være i stand til å vurdere hvor bærekraft bør integreres i egen lederoppgave 

Del 1 - innføring og status

Del 1 gir innføring i hva bærekraftig utvikling er, og hva status er for FNs bærekraftsmål i Viken. Du får også forslag til hvordan du og arbeidsplassen din kan ta konkrete grep for å bidra til bærekraftig utvikling. 

Del 1 består av seks leksjoner:   

 • Hva er bærekraftig utvikling? 
 • hva er miljø- og klimamessig bærekraft? 
 • Hva er sosial bærekraft? 
 • Hva er økonomisk bærekraft? 
 • Hvorfor er samarbeid så viktig? 
 • 5 viktige ting å ta med seg videre

Hver leksjon vil ta cirka 5 minutter å gjennomføre.  

Del 2 - en dypere forståelse og målkonflikter

Del 2 gir en dypere forståelse for hvordan kommuner bidrar til bærekraftsmålene med eksempler fra den kommunale arbeidshverdagen, og hva målkonflikter er.

Del 2 består av ni leksjoner:  

 1. Innsatsområder for bærekraft i Viken 
 2. Livskvalitet, velferd og like muligheter 
 3. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system 
 4. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring 
 5. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging 
 6. Helhetlig by- og stedsutvikling 
 7. Miljø, økosystem og biologisk mangfold 
 8. Målkonflikter i bærekraftsarbeidet 
 9. Fem ting du bør ta med deg 

Del 3 - ledermodul

Det er laget en egen ledermodul for hvordan bærekraftsmålene er relevante for diverse lederoppgaver.  

 1. Innledning 
 2. Lederrollen og bærekraftsmålene nr. 3, 4, 5 og 10 
 3. Lederrollen og bærekraftsmålene nr. 9, 16 og 17 
 4. Nytt fokus på lederrollen 
 5. Tre ting du bør ta med deg 

Bærekraftsjekk

Viken fylkeskommune har også utviklet «bærekraftsjekken». Et verktøy som kan brukes for å gjøre konsekvensvurderinger av bærekraft, samt identifisere målkonflikter, for ulike oppgaver, politiske saker, prosjekter og lignende.