Bærekraftskurs for kommuner

Illustrasjon av mann med stav som ser utovre fjell og skyer med FNs bærekraftslogo - Klikk for stort bilde Illustrasjon Fete Typer     FNs bærekraftsmål er viktig for Viken. For å styrke arbeidet med bærekraft ytterligere, er det viktig å ha en felles forståelse for hva bærekraft og FNs bærekraftsmål er, samt hvordan vi alle kan bidra til en bærekraftig utvikling.   

Nå kan alle ledere og ansatte i Vikens 51 kommuner gjennomføre del 1 av fylkeskommunens bærekraftskurs gratis i e-læringsprogrammet XtraMile. 

Kurset gir en innføring i hva bærekraftig utvikling er, og hva status er for FNs bærekraftsmål i Viken. Du får også forslag til hvordan du og arbeidsplassen din kan ta konkrete grep for å bidra til bærekraftig utvikling. 

Ta del 1 av kurset her

Del 1 av bærekraftskurset består av seks leksjoner:  

  • Hva er bærekraftig utvikling? 
  • hva er miljø- og klimamessig bærekraft? 
  • Hva er sosial bærekraft? 
  • Hva er økonomisk bærekraft? 
  • Hvorfor er samarbeid så viktig? 
  • 5 viktige ting å ta med seg videre

Hver leksjon vil ta ca. 5 minutter å gjennomføre.  

Ta bærekraftskurset her

Del 2 av kurset

Fylkeskommunen er nå i gang med å utvikle innhold og struktur for del 2, som skal tilpasses arbeidsoppgaver og fagområder for ulike deler av organisasjonen.

For å utvikle en tilpasset del 2 for kommunene, ønsker vi utover høsten å etablere samarbeid med Vikens kommuner. Dette ble blant annet diskutert i bærekraftseminaret for kommuner som ble arrangert 26. mai. Du kan se opptak av seminaret her.  

Til toppen