Biologi 2 har vært på feltarbeid

6.-8. september dro Bio2-gjengen på tur til Krakosseter. Målet var å utforske arter og biologisk mangfold gjennom feltarbeid i skog.

Vi undersøkte ulike vegetasjonstyper oppover dalsiden i Nittedal og satte ut feller for å fange smågnagere og spissmus. Fellene ble fylt med eplebiter, larver og peanøttsmør som lokkemiddel.

Bunnår for smågnagere

Smågnagere er viktige i økosystemet, både som mat for mange andre arter og for sirkulasjon av stoffer i naturen. Vi erfarte at det er et bunnår for smågnagere i år, men vi fanget fire klatremus. Musene ble fanget levende, og etter at vi hadde observert dem en liten stund, ble de sluppet tilbake i skogen.

To arter flaggermus

Vi fikk også prøve flaggermusdetektor. Flaggermus sender ut ultralyd for å fange insekter. Denne høyfrekvente lyden kan ikke vi mennesker høre, men med en detektor fikk vi fram lyden. Over Nitelva observerte vi to ulike arter, nordflaggermus og vannflaggermus.

Vi fikk også se en nordflaggermus på nært hold, en fire uker gammel unge fra flaggermusmottaket til naturveileder Jeroen van der Kooij.

Vi lærte at flaggermus kan bli opptil 40 år gamle og at hvert individ har et unikt mønster på vingen sin, akkurat som et fingeravtrykk.

Takk for en hyggelig og lærerik tur!

Vi hadde strålende vær på turen, varme dager og grillvær om kvelden. Fine og engasjerte elever som spilte Varulv på kvelden med stor innlevelse!

Tekst: Heidi Thingelstad

Til toppen