Bjertnes trenger flere eksamensvakter

Har du litt ekstra tid, er mellom 20 og 70 år og kunne tenke deg jobb som eksamensvakt? Da håper vi du leser denne artikkelen og tar kontakt med oss.

Ledig jobb som eksamensvakt 

Vi ønsker flere eksamensvakter som kan hjelpe oss i vår eksamensperiode, fra ca 18. mai til ca 15. juni, både til skriftlige og muntlige eksamener. I tillegg vil det gjennom skoleåret kunne oppstå behov for vakter når det avholdes prøver. 

Nøkkelinformasjon og rammer for jobben

 • Du må være mellom 20 og 70 år. 
 • Arbeidstiden til en eksamensvakt ved eksamen er hovedsakelig fra klokken 08.15 til 15.00. 
 • Arbeidstiden til en prøvevakt vil kunne variere etter skolens behov. 
 • Du kan ikke være skoleelev eller oppmeldt til privatisteksamen om du skal være eksamensvakt. 
 • Oppdrag som eksamensvakt er betalt arbeid. Per 01.01.2023 lønnes jobben med 233 kroner i timen.
 • Skolen gjennomfører et informasjonsmøte 28. april 2023, klokken 09.00-11.00. Det er obligatorisk for deg som har bekreftet oppdrag i eksamensperioden, og du får betalt for to timer. 
 • Gratis parkering.

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

 • Du må snakke og forstå norsk muntlig og kunne lese norsk skriftlig. 
 • Du må ha god nok helse til å utføre arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte. Det innebærer blant annet å motta arbeidsinstrukser, ha god oppmerksomhetsevne, ha godt syn og god hørsel. 
 • Du liker å arbeide med unge mennesker. 
 • Du er nøyaktig, pålitelig og punktlig. 
 • Du trenger ingen spesielle forkunnskaper, men du må kunne opptre rolig, og det er en fordel med noe digital kompetanse. 

Hvilke oppgaver har en eksamensvakt?

 • Hjelpe kandidater med pålogging i det elektroniske eksamenssystemet, dvs. gi informasjon om pålogging, brukernavn, passord o.l. 
 • Du skal sørge for at kandidatene får gode arbeidsforhold under eksamen og at eksamen blir gjennomført etter fylkeskommunens retningslinjer. 
 • På skriftlig eksamen vil det være flere vakter i eksamenslokalet. Det vil være en hovedvakt for hvert eksamensrom, som vil ha ansvaret for blant annet eksamensoppgaver og utdeling av papirer til kandidater. 
 • Sørge for å eliminere mulighetene for fusk eller forsøk på fusk under eksamen, og rapportere til administrativt ansvarlig dersom det oppstår reell mistanke om fusk. 
 • Skape ro og trygghet i en situasjon der mange føler stress og utrygghet. 
 • Følge eksamenskandidater til pauser.

Hvis dette høres interessant ut, ta kontakt med oss! 

Send en e-post til Stein Olaf Nordli-Henriksen (steinnor@viken.no) eller ring han på telefonnummer 47261173.