Elevundersøkelsen 2020

Klassens time 17. november settes av til elevundersøkelsen

Jente som skriver på PC - Klikk for stort bildeElevundersøkelsen gjennomføres digitalt Janeb13/ Pixabay  

Til alle elever og foresatte ved Bjertnes vgs!

Vi skal i gang med årets Elevundersøkelse. Den skal gjennomføres av alle skolens elever i klassens time 17. november. Vi ønsker at alle har gjennomført undersøkelsen i løpet av uke 47, sier konstituert rektor Randi Michaelsen. Kontaktlærerne gir sine elever tilgang til undersøkelsen.

Hva er elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som hvert år gjennomføres på oppdrag fra UDIR (Utdanningsdirektoratet). I denne undersøkelsen blir elevene bedt om å svare anonymt på spørsmål om skolehverdagen sin. De vil få spørsmål om alt fra trivsel, til kvalitet i undervisningen og om det er arbeidsro osv.

Hva brukes svarene til?

Som skole er det viktig å få tilbakemelding fra elevene om hvordan de har det på vår skole. Elevenes svar er viktige for at vi skal kunne måle framgang på innsatsområder og vite hvordan vi bør iverksette konkrete tiltak videre for at elevene skal få best mulig opplæring på skolen vår. Informasjonen fra undersøkelsen brukes også av skoleeier (Viken fylkeskommune) for å måle utvikling, og for å se på kvalitetskjennetegn ved de ulike skolene i Viken. Den benyttes også nasjonalt for å se på utvikling på bestemte områder. Resultatene fra undersøkelsen publiseres på https://skoleporten.udir.no/# og er åpen for foresatte og andre som er interessert i statistikk fra skolen vår.

Her er Utdanningsdirektoratets generelle informasjon om elevundersøkelsen

Til toppen