Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Gjennomføres på alle trinn

På Bjertnes gjennomføres undersøkelsen på alle trinn mandag 22. november. Undersøkelsen foregår digitalt. Elever som er i praksis  eller som av andre grunner ikke kan ta undersøkelsen denne dagen, får mulighet til å svare på et annet tidspunkt. Elevene har fått informasjon om undersøkelsen på Teams.

Viktig at elevenes mening blir hørt

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger sine tiltak på svar som er representative for elevenes syn. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning når det gjelder læringsmiljø og trivsel.

Personvern

Elevundersøkelsen er anonym. Det betyr at elevene ikke oppgir navn og det er heller ikke knyttet personnummer til svarene i Elevundersøkelsen. Det er frivillig å svare. Man kan hoppe over spørsmål som man ikke ønsker å svare på. 

Data fra undersøkelsen kan bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på www.udir.no/statistikk.

Les informasjonsskriv til elevene (PDF, 46 kB).

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Til toppen