Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å følge opp og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. 

Frivillig å svare

Det er frivillig å svare på undersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. Elevundersøkelsen gjennomføres digitalt på skolen i november.

Personvern

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Det skal derfor ikke være mulig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. Det er svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen blir ikke publisert på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar.

Lagring og bruk av data fra undersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte. Svarene fra Elevundersøkelsen blir lagret så lenge det er nødvendig, og kan bli brukt til forskning og statistikk og kan lagres i arkiv. Statistikk fra undersøkelsen er tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Informasjon om elevundersøkelsen på flere språk

 

Har du spørsmål?

Les mer om Elevundersøkelsen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no