En inspirerende dag i tingretten

Elevene i rettslære 2 på Vg3 fikk være publikum i Nedre Romerike tingrett under en narkotikasak. Det ble en faglig interessant og lærerik opplevelse.

En straffesak med høy temperatur

Vi var litt heldige og fikk oppleve en spesiell sak, som i perioder hadde ganske høy temperatur med mange protester fra tiltalte. 

Saken virket i utgangspunktet enkel. Tiltalte var tatt to ganger med cannabis og det største beslaget var opp mot en halv kilo. Ny veiledning fra riksadvokaten i 2022 sier at en brukerdose opp mot 15 gram er å anse til eget bruk. I dagens narkotikapolitikk skal vi ikke belaste rettssystemet unødig med de problemene misbrukerne måtte ha. Her var mengden langt over grensene, slik at dette ble en straffesak i retten. 

Enkelt i lærebøkene, men komplisert i virkeligheten

Det var nyttig å se at de enkle oppgavene vi jobber med i faget på skolen, kan være mer kompliserte i virkeligheten. Denne saken så enkel ut før vi kom til retten, men viste seg å være betydelig mer kompleks enn man kunne tro på forhånd.

Tiltalte hadde en lang historie i rettssystemet, inkludert tidligere varetektsfengsling i 5-6 måneder. Det handlet om eget misbruk, personlige utfordringer og nå hemmelig adresse grunnet trusler. Det ble temperatur fra tiltalte rundt flere av påstandene og dommeren måtte gjentatte ganger be tiltalte om å være rolig. 

"Lurehasj"?

Han forsøkte å prate seg bort fra hasjen som var beslaglagt ved at den var såkalt “lurehasj”. Han måtte ha så mye siden han var under trusler fra miljøet, slik at han ikke kunne reise så ofte til Oslo å kjøpe små doser til eget forbruk. Partiet var også kjøpt sammen med venner, som han ikke ville oppgi navnene på. 

Samtidig tilsto tiltalte de faktiske forhold, men han ønsket behandling gjennom rehabilitering for å få orden på livet sitt, fremfor fengsel.

Fengsel eller samfunnsstraff?

I pausen var vi ute og tok litt luft og da pratet vi litt med tiltalte. Han fortalte villig om flere ting og var veldig tydelig på at i fengsel er det full tilgang på stoff og det er alt for enkelt å ruse seg. Derfor vil ikke en ny periode i fengsel hjelpe han ut av hans rusproblemer.

Faglig sto saken mellom samfunnsstraff eller ubetinget fengsel. Tiltalte sa seg villig til samfunnsstraff, men mente at opplegget fra kriminalomsorgen på dette ikke vil hjelpe han ut av problemene han har i livet. Han var også i dialog med kommunen om rehabilitering, men dette virket litt uklart.

Aktor, forsvarer og dommere i aksjon

Aktor refererte til en tidligere dom der tilsvarende mengde cannabis ga 120 dager i fengsel, men la vekt på en rekke grunner til lavere straff. Hun valgte ut fra sakens gang å begrunne hvorfor hun ikke anbefalte samfunnsstraff. Hun la ned påstand om 60 dager ubetinget fengsel. For oss så det ut som om tiltalte hadde snakket seg bort fra muligheten for samfunnsstraff hos aktor.

Forvarer gjorde en god oppsummering av sakens detaljer som kunne minimere tiltaltes straff, og hun forsøkte å argumentere helt ned til ingen straff. 

Dom i saken lød på 60 timer samfunnsstraff, subsidiært 60 dager i fengsel.

Stort faglig utbytte for elevene

Etter at saken var ferdig, fikk vi en god runde hvor vi spurte dommer og aktor om alt vi lurte på. De var tydelig på at det er uvanlig med så mye temperatur i en så enkel sak i tingretten. Vi var heldige, da vi kunne risikert at tiltalte ikke hadde møtt opp. Denne saken ville da blitt kjørt som en ren formalitet, siden tiltalte hadde tilstått de faktiske forhold til politiet. For oss ble det derimot en lærerik dag i retten.

Tekst: Petter Olstad