Framtidige fagarbeidere øver

Elevene som går på yrkesfaglig utdanningsprogram har flere korte eller lengre perioder der de ikke har undervisning på skolen, men er ute i praksis.

En praktisk og realistisk tilnærming

Faget yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å oppleve hvordan det er å jobbe i en bedrift eller offentlig virksomhet. De skal også få mulighet til prøve ut flere av de fagene de seinere kan fordype seg i innafor det utdanningsprogrammet de har valgt.

Praksisperiodene skal gi elevene en opplæring som er relevant for framtidig yrkesutøvelse. De er ment å gi en mer praktisk og realistisk tilnærming til fagene og er et uvurderlig og nødvendig supplement til den undervisningen som gis på skolen.

Knytte kontakter for framtida

Det er også en fin anledning til å knytte kontakter med arbeidslivet og aktuelle lærebedrifter og virksomheter hvor eleven kanskje kan få lærlingplass og etter hvert få fagbrev.

Elevene har praksisperioder både på Vg1 og Vg2.