Gult nivå fra 3. mai

Kommuneoverlegen har besluttet at det nå er trygt å åpne for gult nivå igjen. Vi er veldig glade for å kunne ønske alle elevene velkommen tilbake fra uke 18.

Elev med headset foran PC  - Klikk for stort bildeGult nivå fra 3. mai Trine Sirnes   

Nå som alle elevene skal tilbake på skolen, er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet og opprettholder godt smittevern. Vi forholder oss til veilederen for videregående skole fra Utdanningsdirektoratet når det gjelder tiltak for å hindre smitte. Klasser og elever deles inn i soner.

Gjeldende rammer for tiltakene ved gult nivå på Bjertnes

  • Elevene og klassene deles inn i soner som bruker hver sine innganger, klasserom, grupperom, pausearealer og toaletter
  • Alle elever vil kunne gå til resepsjonen, elevrådskontoret, biblioteket, læringstorget, rådgivergangen (rådgivere/helsesøster/miljøarbeider) og IT ved behov – selv om sonene krysses.
  • Alle elever vil kunne gå til kantina og kafeen for å kjøpe seg noe, men de bør som hovedregel ikke oppholde seg der dersom de ikke hører til i denne sonen.
  • Alle elever vil kunne gå til biblioteket, men det vil være antallsbegrensning for opphold utover å låne bøker osv. Eventuelt opphold skal benyttes til skolearbeid.
  • Alle klasserom (unntatt spesialrom) vil være åpne hele dagen, inkludert friminutt/storefri/A-timer. Elevene oppfordres til å oppholde seg i «egne» klasserom i pauser i tillegg til de tildelte fellesarealene.

Soneinndeling

Smittevern

For at vi skal kunne fortsette å være på gult nivå framover, er det viktig at alle fremdeles følger rådene om smittevern:

  • Vær hjemme hvis du er syk (og test deg) 
  • Hold avstand til andre
  • Sørg for god hånd- og hostehygiene. 

Det er frivillig å bruke munnbind på skolen, men tydelig anbefalt der man er i fare for ikke å kunne holde tilstrekkelig avstand. Vi anbefaler for eksempel at man bruker munnbind i fellesarealene. Munnbind skal også brukes i kollektivtransporten. Elever og ansatte kan få munnbind på skolen.

Til toppen