Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/bjertnes-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

Gult nivå fra mandag 8. februar

Vi har fått bekreftet fra kommuneoverlegen at vi kan ønske alle elevene våre velkommen tilbake til skolen på gult nivå mandag 8. februar.

Konstituert rektor Randi Michaelsen forteller at kommuneoverlegen skryter av skolen vår og sier at elever og ansatte har vært flinke med smitteberedskapen. Vi har så langt ikke hatt noen elever eller ansatte som har blitt smittet på skolen.

Nå som alle elevene skal tilbake på skolen, er det viktig at vi fortsetter det gode arbeidet og opprettholder godt smittevern.

Se Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for gult nivå i videregående skole.

Gjeldende rammer for tiltakene ved gult nivå på Bjertnes

  • Elevene og klassene deles inn i soner som bruker hver sine innganger, klasserom, grupperom, pausearealer og toaletter
  • Alle elever vil kunne gå til resepsjonen, elevrådskontoret, biblioteket, læringstorget, rådgivergangen (rådgivere/helsesøster/miljøarbeider) og IT ved behov – selv om sonene krysses.
  • Alle elever vil kunne gå til kantina og kafeen for å kjøpe seg noe, men de bør som hovedregel ikke oppholde seg der dersom de ikke hører til i denne sonen.
  • Alle elever vil kunne gå til biblioteket, men det vil være antallsbegrensning for opphold utover å låne bøker osv. Eventuelt opphold skal benyttes til skolearbeid.
  • Alle klasserom (unntatt spesialrom) vil være åpne hele dagen, inkludert friminutt/storefri/A-timer. Elevene oppfordres til å oppholde seg i «egne» klasserom i pauser i tillegg til de tildelte fellesarealene.

Soneinndeling

Til toppen