Har du vært avgangselev ett av de fire siste årene og fått ikke bestått?

Viken fylkeskommune tilbyr intensivkurs som forberedelse til privatisteksamen for avgangselever som fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 skoleårene 2019–23.

Elever som sitter rundt et bord. Lærer skriver på tavla i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeForberedelser til eksamen Monstera /Pixabay

Du får hjelp til å fullføre og bestå i de fagene du trenger for å sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Når du har avlagt eksamen, dekker Viken fylkeskommune også eksamensavgiften din.

Dette får du:

  • tilbud om undervisning på skolen frem til datoen for privatisteksamen høsten 2023
  • mulighet til å låne bøker og andre læremidler av skolen
  • tilbakebetaling av avgiften for privatisteksamen etter at du har tatt eksamen

Hvordan melder jeg meg på?

Hvis dette er av interesse for deg, kan du ta kontakt med avdelingsleder Stein Olaf Nordli-Henriksen innen 20. september for mer informasjon.

Husk at oppmelding til eksamen denne høsten må skje mellom 1. og 15. september.

Meld deg opp til privatisteksamen i Privatistportalen

Krevende koronaperiode

For mange elever har koronaperioden vært krevende å komme gjennom. Koronarestriksjonene og hjemmeundervisning har gjort sitt til at flere avgangselever ikke har fått studie- eller yrkeskompetanse. Derfor tilbyr Viken intensivkurs for elever, slik at de kan få fullført sin videregående opplæring.