Heldagsprøver

Fredag 17. mars starter en periode med heldagsprøver i de fleste fag på studiespesialisering og påbygging. Det vil også være heldagsprøver i fellesfagene på yrkesfag. Perioden med heldagsprøver varer fram til uka etter påskeferien. 

Sjekk timeplanen

Noen fag har fagdager i stedet for heldagsprøver i denne perioden. Se mer om fagdager nedenfor.

Når de forskjellige klassene og fagene har heldagsprøve eller fagdag vil framgå av timeplanen i VIS.

Fagdager i perioden

I noen av de fagene der det ikke er heldagsprøver vil elevene i stedet ha fagdager i denne perioden. Det betyr at elevene jobber med det samme faget hele eller halve dager. Noen bruker fagdagene til ekskursjoner eller faglige opplegg på eller utenfor skolen. Faglærer gir beskjed om hva som gjelder i de enkelte fagene. Sjekk timeplanen i VIS for den enkelte elev og klasse.

Trenger du mer informasjon?

Elevene blir grundig informert om alt som gjelder heldagsprøver og eksamen i klassens time på skolen og kan finne all informasjon på Teams. Hvis foresatte ønsker mer informasjon, ta kontakt med studieleder Stein Olaf Nordli-Henriksen.
 

Til toppen