Jevnlig hurtigtesting av elever og ansatte

Vi prøver å unngå videre spredning av koronaviruset ved bruk av hyppige hurtigtester og smittesporing. Målet er å fortsatt kunne være på grønt nivå, i tråd med myndighetenes anbefaling.

God oppfølging fra kommunen

Skolen har fått god støtte, oppfølging og opplæring av kommunelegen og andre fra smitteteamet i kommunen. Det gjelder blant annet hvordan man skal ta hurtigtester selv.

Elever og ansatte tester seg selv med hurtigtester to ganger i uka, tirsdag og fredag. 

Skolen har kun ansvar for utdeling av testene. Kommuneoverlegens team har ansvar for oppfølging av positive tester, smittesporing og vurderinger av hvem som skal i karantene.

Hvis du har symptomer eller har mistanke om at du er smittet - bli hjemme til du får testet deg med PCR-test!
Bestill time til testing på Helseboka.

Hvem skal i karantene?

Hovedregelen er nå at kun den som er smittet, skal reise hjem og være i karantene. Nærkontakter til den som er smittet skal også være i karantene. Med nærkontakter menes de man bor sammen med, kjæreste og nære venner man omgås tett.

Klassen er normalt ikke å regne som nærkontakter. Det vil si at resten av klassen har undervisning på skolen som vanlig. Unntak kan skje, og det er smitteteamet som vurderer dette. Smitteteamet tar kontakt og gjør vurderinger av hvem som er nærkontakter.

FHI har nylig oppsummert kunnskapen de har om smitte blant barn og ungdom.

Til toppen