Karakterer og klage

Det nærmer seg sommer og avslutning på skoleåret. Her er informasjon om publisering av karakterer i VIS og retten til å klage på karakterer.

 

Publisering av karakterene i VIS

  • Ordens- og atferdskarakter i alle klasser publiseres 10. juni.
  • Karakterer i fag som er avsluttende dette skoleåret, det vil si standpunktkarakterer, publiseres 10. juni.
  • Karakterer i fag som ikke er avsluttende, det vil si halvårsvurderinger, publiseres 16. juni.

Dersom eleven har spørsmål, ber vi om at han/hun snakker med faglærer først. Hvis eleven, etter å ha snakket med faglærer, fortsatt lurer på noe, ber vi om at eleven tar kontakt med studieleder, Stein Olaf Nordli-Henriksen. 

Logg inn i VIS

Klage på karakterer

Elever, privatister, lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater kan klage på alle karakterer som skal på vitnemålet eller kompetansebeviset. Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet karakteren ble tilgjengelig i VIS.

Les mer om klage på karakterer på nettsidene til Viken fylke

Hurtigklage

Vg2-elever på yrkesfag og Vg3-elever som ønsker å klage på standpunktkarakter i fag, orden og/eller atferd, må levere klagen sin til skolen innen 14. juni.

Til toppen