Kulturdag på Bjertnes

På selveste FN-dagen, mandag 24. oktober, arrangerte elevrådet internasjonal kulturdag på skolen. Arrangementet med stands og utstillinger var åpent for alle i aulaen i 3. etasje i storefri og midttimen. FN dagen er en viktig dag å fremme i det moderne, internasjonale samfunnet vi lever i, sier elevrådslederen.

Hvorfor kulturdag?

Skolemiljøansvarlig i elevrådet, Patrick Habiyambere, forklarer:

- På verdensbasis så er det snakk om FN-pakten, energikrisen og flyktningstrømmen, men det er viktig å huske på at alle disse problemstillingene også gjenspeiles i videregående skoler. Det er jo tross alt vi som går her, som en dag må være med på å løse problemene. 

- Det kan være lett å distansere seg fra det som skjer i omverden fordi det er flere hundre kilometer unna, men det er lurt å huske på at det også finnes mye å ta tak i lokalt. Det er igjennom engasjement for hverandre at vi greier å bekjempe fordommer, sier han.

- For som Albert Einstein sa fint sa, så er nysgjerrighet et av de mest verdifulle talentene som finnes i dagens samfunn.

Som Albert Einstein sa fint sa, så er nysgjerrighet et av de mest verdifulle talentene som finnes i dagens samfunn. (Patrick Habiyambere, skolemiljøansvarlig i elevrådet)

 

Flere dager med grundige forberedelser 

I uka før selve dagen var det hektisk aktivitet i biblioteket med maling, tusj, lim, fargestifter, papir og papp for å lage plakater til utstillingen i aulaen. Miljøarbeider Marianne bidro med utstyr og idéutvekslinger og hadde til enhver tid overblikket over deltakere og planlagte aktiviteter.

Både elever og ansatte lot seg rive med og ville bruke ledig tid og overskudd til å presentere egne og forfedrenes hjemland og kultur for medelever og kolleger. Den siste fredagen før kulturdagen var det flere ivrige elever som var igjen i biblioteket etter undervisningstid på ettermiddagen for å gjøre alt ferdig og klart for montering mandag morgen.

Mangfold og integrering

Elevrådsleder Katinka og skolemiljøansvarlig Patrick introduserte selve kulturdagen fra scenen. De understreket viktigheten av å fremme kultur og mangfold, spesielt på skolen, og uttrykte håp om at kulturdagen kan bli en årlig markering på Bjertnes.

Patrick hadde på forhånd intervjuet fagkoordinator for integrering i Viken fylkeskommune, Ellen Randi Bruun Torvik. De snakket om FN-dagen og viktigheten av å legge til rette for utveksling av kultur og samarbeid om integrering. Intervjuet ble vist på lerret for publikum.

Catwalk og matsmaking

Flere av deltakerne som stod på stands, hadde laget mat typisk for området sitt og delte ut gratis smaksprøver. Det var retter fra blant annet Libanon, USA, Kenya, Vest-Afrika og Thailand. Dette smakte fortreffelig og ble satt stor pris på av elever og ansatte.
Det ble også arrangert catwalk, hvor elever og ansatte viste drakter fra flere land og verdensdeler - til stor applaus fra publikum.

FN dagen er en viktig dag å fremme i det moderne, internasjonale samfunnet vi lever i. (Katinka Eckhoff, leder i elevrådet)

Elevrådslederen oppsummerer dagen

- Jeg synes det var kult å få representert og oppleve litt av de forskjellige kulturene vi har blant elevene på Bjertnes! FN dagen er en viktig dag å fremme i det moderne, internasjonale samfunnet vi lever i, spesielt på videregående skole, sier elevrådsleder Katinka Eckhoff.
 

Til toppen