Psykologielever fikk både adrenalin og hvile

To psykologiklasser fra Bjertnes brukte fagdagen sin 28. april hos Mash Studios i Oslo. Der ble de utfordret til både å utagere og finne indre ro.

Det er viktig å finne balanse og utligne stress

Elevene var interesserte og delaktige underveis, og ga tilbakemelding om at turen var inspirerende og motiverende. Studioets slagord er "Find your balance - mind, body and soul", og det traff psykologifaget godt.

Yoga og mindfulness handler mye om å takle og redusere stress og uro i kroppen. Mens MMA-aktiviteter (Mixed Martial Arts) kan bidra til at man utfordrer seg selv og får utløp for frustrasjon og aggresjon. 

Sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse er sentralt i psykologifaget, og i læreplanen står det at elevene skal: 

drøfte konsekvenser av stress, (...) og reflektere over hvordan man kan forebygge negative stressreaksjoner