Rekordmange elever fullførte og bestod på Bjertnes forrige skoleår

89,4 % av elevene våre fullførte og bestod med karakterer i alle fag forrige skoleår. Det gjør året til det beste i Bjertnes' historie. 

 

Skolen har god framgang

89,4 % er en god forbedring fra året før, hvor vi landet på 86,7 %.

  • 2017/18 – 85,3 %
  • 2018/19 – 85,1 %
  • 2019/20 – 86,7 %
  • 2020/21 – 89,4%

Honnør til elevene og de gode lærerne våre!

Dette er svært sterkt levert både av elevene og lærerne i et så tøft år som dette var. - Alle ansatte fortjener hyllest for det arbeidet og den ekstra innsatsen alle har lagt ned for elevene gjennom dette tøffe året. Det er et lagarbeid ved hele skolen som skal til, sier rektor Randi Michaelsen.

Avlyst eksamen?

Det er mange faktorer som kan spille inn på resultatene i en skole. Elevenes forutsetninger er en slik faktor. At eksamen ble avlyst for andre året på rad, kan også være en slik faktor. I denne sammenhengen er det verdt å understreke at de avdelingene som har gjort det største løftet på resultatsiden, er innenfor yrkesfag, hvor eksamen ikke har så stor påvirkning på sluttresultatet og hvor elevenes forutsetninger ikke har endret seg vesentlig. Der er det tverrfaglig eksamen kun på Vg2

Vi må også ta med i beregningen at flere av elevene hadde store deler av opplæringen på digitale flater fra 11. september 2020 til 3. mai 2021. Det er en svært lang periode. Ulempene ved å være på rødt nivå i et så langt strekk kan for mange ha vært større enn effekten av en avlyst eksamen.

Forbedrer oss på satsingsområdene våre

Helse- og oppvekstfag og Salg, service og reiseliv løfter seg markant. HO forbedrer seg med 21.5 % og SSR med 15,7 %. Det er utrolig gledelig å se at målrettet satsing gir resultater. Disse utdanningsprogrammene har hatt manglende utstyr og rammer, noe vi har jobbet med å få på plass. Elektrofag og Byggfag har tradisjonelt gode resultater. Det har de også i år. Studiespesialisering hos oss har også alltid hatt gode resultater, og hele 93,4 % av elevene våre fullfører og består i alle fag. Det er all grunn til å være stolt!

Systematisk oppfølging av elevene

Det er også viktig å trekke fram at vi har som mål å ha en tett og systematisk elevoppfølging gjennom å sikre sterke lag rundt elevene. Vi har valgt å forsterke elevtjenesten ut over det som er normen for videregående skoler og vi har også et læringstorg, som tilbyr ekstra læringsressurser til elever som ønsker å lære mer. Sammen skal vi være gode til å stille krav og ha tydelige forventninger til elevene, men også å tilby solid støtte dersom de står fast.

Hva videre?

Bjertnes videregående skoles felles satsingsområde videre er at alle elevene våre skal bli best mulig studie- og arbeidsforberedt. Med det menes at alle ansatte bidrar til elevenes helhetlige læring og utvikling knyttet til det som er elevenes sluttmål. Elevene våre skal bli studenter eller de skal ut i arbeidslivet som lærlinger. Vi har som mål å sende dem videre ut i livet, best mulig rustet for den virkeligheten de møter når de er ferdige som elever hos oss.

Til toppen