Uønsket bruk av fyrverkeri i Nittedal

Politiet samarbeider med ungdomsskolene og de videregående skolene for å få slutt på farlig bruk av fyrverkeri.

Politiet informerer

Under følger litt informasjon vedrørende ulovlig bruk av fyrverkeri. Bakgrunnen for informasjonen er den siste tids hendelser i Nittedal samt et ønske om å kommunisere alvorligheten og konsekvensene av ulovlig og farlig bruk av fyrverkeri.

Både politiet, skolene og andre aktører i kommunen opplever år etter år uønskede hendelser med fyrverkeri like etter nyttårsaften, og i år er ikke noe unntak. Dette gjelder både i Nittedal og andre kommuner i Romerike. Bruk av fyrverkeri innendørs medfører en spesielt stor risiko for både brann- og øyeskader i tillegg til brannfare. Politiet ser alvorlig på saker som omhandler ulovlig bruk av fyrverkeri der det skjer innendørs og/eller volder skade eller fremkaller fare for andre.

Det har vært flere alvorlige hendelser knyttet til ulovlig bruk av fyrverkeri

Siden nyttår har politiet registrert minst tre alvorlige hendelser i Nittedal, hvor fyrverkeri har blitt brukt innendørs. Disse forholdene har skjedd 03.01.2023 på både Li skole og Nittedal skole, i tillegg til en hendelse 04.01.2023 på Bjertnes videregående skole hvor hele skolen ble evakuert. Dette innebærer at det har skjedd alvorlige uønskede hendelser tilknyttet fyrverkeribruk på nesten samtlige ungdomsskoler i Nittedal og på den videregående skolen. Det var også en uønsket hendelse utenfor Mosenteret denne uken. Sakene følges opp av politiet i samarbeid med skolene og noen av forholdene er anmeldt.

Når er det lov til å sende opp fyrverkeri?

Det er et generelt forbud mot bruk av fyrverkeri i Norge med unntak av noen timer tilknyttet nyttårsaften. Privatpersoner kan bare benytte fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18.00 til 02.00, men ved spesielle værforhold kan også denne tillatelsen trekkes tilbake. Ellers i året er det ikke lov til å bruke fyrverkeri uten spesiell tillatelse.

Dersom man ønsker å benytte fyrverkeri utenom de angitte tidspunktene tilknyttet nyttårsaften må det søkes om til politiet.

Konsekvenser av ulovlig bruk av fyrverkeri

Straffen for ulovlig bruk av fyrverkeri er som regel et forelegg (bot) dersom man er over 15 år. Et eventuelt skadeomfang av fyrverkeribruken kan imidlertid utløse straffebestemmelser med strengere straff, for eksempel dersom fyrverkeribruken volder skade på mennesker og/eller eiendom. I slike tilfeller kan man også bli erstatningspliktig.

Politikontakten anbefaler foreldre å prate med sine ungdommer om bruk av fyrverkeri - herunder reglene rundt fyrverkeri, ansvarlig bruk av fyrverkeri, skadepotensialet ved bruk av fyrverkeri og de lovmessige konsekvensene ulovlig bruk av fyrverkeri kan medføre. Problemet er utbredt og det er viktig at vi får stanset dette før det oppstår alvorlige skader på elever, lærere eller andre.  

Jørgen Christiansen
Øst politidistrikt
Fungerende politikontakt for Nittedal og Rælingen kommune

Til toppen