VIP Makkerskap

Bjertnes videregående skole benytter seg av VIP Makkerskap. Det handler om å gi elevene en trygg skolestart og legge grunnlaget for et godt læringsmiljø gjennom skoleåret. 

VIP står for "veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen". VIP Makkerskap er utviklet av VIP Psykisk helse i skolen, som er en del av Vestre Viken helseforetak.

Hensikten er å skape en trygg skolestart for elevene og et klassefelleskap med klare rammer, der man opplever å høre til. 

Les mer om VIP Makkerskap på nettsiden til skolen.