Utlån av læremidler

Du kan velge å låne de lærebøkene du trenger på skolen i stedet for å kjøpe dem selv. Lånet gjelder ut skoleåret med innleveringsfrist siste skoledag i juni eller til du slutter i faget. 

For å få låne lærebøker må du undertegne avtalen om lån av læremidler i Viken (PDF, 940 kB). Hvis du er under 18 år, må en av dine foresatte undertegne i tillegg.

Har du behov for lærebøker som lydbok? 

Sjekk nettsidene til Statped. Her kan skolen registrere deg som bruker og du kan låne lydutgaver av lærebøkene dine. Det er gratis å låne skolelydbøker. Ta kontakt med Læringstorget hvis du trenger hjelp.

Dagslån

Biblioteket har ett ekstra eksemplar av hver lærebok på dagslånhylle hvis du har glemt bok. Dette eksemplaret må leveres tilbake på slutten av skoledagen. 

Siste frist for innlevering av lærebøker

er siste skoledag før sommerferien. Etter denne datoen starter vi med å etterbestille lærebøker for neste skoleår. Fakturaer sendes ut for alt utestående som må erstattes.

Elever som skal gå på Bjertnes neste skoleår, og som ønsker å starte på neste års pensum i enkelte fag, kan få låne bøkene over sommeren. Alle slike lån må avtales med biblioteket i hvert enkelt tilfelle.

Husk å tømme bokskapet ditt før siste skoledag. Det skal rengjøres i løpet av sommeren, og du skal kanskje ha et annet skap neste skoleår.

Skal du ha et skoleår på utveksling?

Du kan få låne med deg lærebøker for å lese deg opp i de fagene de trenger for å starte i Vg3 når du kommer tilbake. Ta kontakt med biblioteket for å gjøre avtale om dette.

Oversikt over hvilke lærebøker som brukes inneværende skoleår

Til toppen