Skoledagen og skoleåret

Skoledagen er inndelt i økter og pauser. Skoleåret er inndelt i terminer.

Skoledagen

På Bjertnes begynner skoledagen klokka 08.10. Mandag og tirsdag slutter den klokka 15.45. Onsdag og fredag slutter skoledagen klokka 15.10. Torsdag er det møtetid for ansatte på slutten av dagen, så da slutter elevene klokka 14.25.

Undervisningsøktene er vanligvis på 90 minutter, med noen unntak. Den enkelte elev finner sin timeplan ved å logge seg inn i VIS.

Skoledagens inndeling

Skoledagens inndeling
Økt Mandag–tirsdag Økt Onsdag-fredag
1. økt 08.10–09.40 1. økt 08.10–09.40
2. økt 09.55–11.25 2. økt 09.55–11.25
Storefri og A-time 11.25–12.30 Storefri 11.25–11.55
3. økt 12.30–14.00 3. økt 11.55–13.25
4. økt 14.15-15.45 4. økt 13.40–15.10 (torsdag til 14.25)

Inneklemte økter uten undervisning

På studiespesialisering kan elevene ha mange ulike programfag som skal ha plass på timeplanen. Derfor hender det at noen får en økt midt på dagen uten undervisning. Denne kan for eksempel brukes til sosiale aktiviteter eller til lekser. Skolebiblioteket er åpent hele skoledagen. Der er det muligheter for å bruke tida til selvstudier eller avslapping. På læringstorget er det leksehjelp i A-timene når det ikke er klassens time.

Skoleårets inndeling

Skoleåret er delt i to terminer.

  • 1. termin er fra skolestart til midten av januar.
  • 2. termin er fra midten av januar til midten av juni.

Se skoleruta for oversikt over ferier og fridager i løpet av året.

Midtterminvurdering

I oktober/november og i mars/april gjennomgår faglærerne elevenes måloppnåelse, og vurderer den i form av karakter eller grad av måloppnåelse (lav, middels eller høy).

Hvorfor midtterminvurdering?

I opplæringsloven står det at alle elever minst en gang hvert halvår har rett på en samtale om utviklingen i fagene. Midtterminvurderingen er for å fange opp elever som står i fare for å ikke bestå faget eller har manglende vurderingsgrunnlag. Sammen med de elevene det gjelder skal vi finne tiltak og hjelp som kan bidra til at de består fagene sine.