Skoleskyss for elever i tidligere Akershus

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss hvis du ikke får utdelt skolekort ved skolestart. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Til toppen