Rektor og skolens ledelse

Rektor

Randi Michaelsen 
Mobiltelefon: 93 05 29 92
Rektor er skolens øverste pedagogiske leder.

Assisterende rektor

Nina Helene Rognerud Grønlie
Mobiltelefon: 91 11 97 47
Rektors stedfortreder.

Pedagogiske ledere 

Nina Helene Rognerud Grønlie

 • Avdelingsleder for elevtjenesten.
 • Avdelingsleder for salg, service og reiseliv.
 • Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring i mindre grupper.
 • Trinnleder for elevene på salg, service og reiseliv.

Morten Ebbell Hestnes

 • Avdelingsleder for kroppsøving/idrettsfag og realfag.
 • Trinnleder for elevene på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende og Vg3 påbygg.

Anne-Christin Skilbrei Maroni

 • Avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og helse- og oppvekstfag.
 • Trinnleder for elevene på bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi og helse- og oppvekstfag.

Rabia Syed

 • Avdelingsleder for samfunnsfag, norsk, engelsk og fremmedspråk.
 • Trinnleder for elevene på Vg1 studiespesialiserende.

Administrativ leder

Mads-André Andersen
Mobiltelefon: 91 82 74 52

 • Avdelingsleder for servicepersonalet og kontorpersonalet.
 • HMS- og økonomiansvarlig.
Til toppen