Rektor og skolens ledelse

Rektor

Randi Michaelsen 
Mobiltelefon: 93 05 29 92
Rektor er skolens øverste pedagogiske leder.

Assisterende rektor

Hege Anita Søvik (konstituert)
Mobiltelefon: 95 88 06 46
Rektors stedfortreder.

 

Pedagogiske ledere 

Morten Ebbell Hestnes

 • Avdelingsleder for kroppsøving/idrettsfag og realfag.
 • Trinnleder for elevene på Vg2 og Vg3 studiespesialiserende og vg3 påbygg.

Anne-Christin Skilbrei Maroni

 • Avdelingsleder for bygg- og anleggsfag, elektrofag, helse- og oppvekstfag og salg, service og reiseliv.
 • Avdelingsleder for elevtjenesten.
 • Trinnleder for elevene på bygg- og anleggsfag, elektrofag, helse- og oppvekstfag og salg, service og reiseliv.

Rabia Syed

 • Avdelingsleder for samfunnsfag, norsk, engelsk og fremmedspråk.
 • Trinnleder for elevene på Vg1 studiespesialiserende.

Hege Anita Søvik

 • Avdelingsleder for kontorpersonalet. 
 • Studieleder.
 • Eksamensleder.

Administrativ leder

Mads-André Andersen
Mobiltelefon: 91 82 74 52

 • Avdelingsleder for servicepersonalet.
 • HMS- og økonomiansvarlig.
Til toppen