Rødt nivå fra 12. april

Sammenslutningen av kommuneoverleger i Nittedal og de andre nær-kommunene har besluttet rødt nivå de to neste ukene. Vi følger smittesituasjonen og kommuneoverlegens anbefalinger nøye. Dersom det skjer endringer, vil vi oppdatere fortløpende på Teams og på skolens nettsider.


 

 

  

Rød buss ved bussholdeplass

Vi opplever nå økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge. Det er viktig at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt. 


   

 

Gutt med munnbind leser i bok

Skolens tiltak er allerede godt i tråd med retningslinjene i den nye veilederen, som gjelder fra senest 12. april. 

 

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Elevene må likevel levere egenmelding.

Viken fylkeskommune har innført flere tiltak for å bidra i den nasjonale dugnaden med å unngå spredning av koronasmitten.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Til toppen