Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/bjertnes-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

Smittetrykket er høyt både i Nittedal og i nabokommunene våre. Det er viktig å overholde smittevernreglene nøye og holde avstand til hverandre. Ikke kom på skolen med symptomer på forkjølelse eller luftveisinfeksjon. Bli i tilfelle hjemme og ta en test før du kommer tilbake på skolen.

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Elevene må likevel levere egenmelding.

Viken fylkeskommune har innført flere tiltak for å bidra i den nasjonale dugnaden med å unngå spredning av koronasmitten.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Til toppen