Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol

På grunn av koronasituasjonen er muntlig eksamen våren 2021 avlyst for elever i videregående opplæring. Dette gjelder også for deltakere i voksenopplæring. Det er likevel noen få elever som skal ta eksamen i utvalgte fag. Privatisteksamen gjennomføres som planlagt.

Solsikke i solskinn

Kommuneoverlegen har besluttet at det nå er trygt å åpne for gult nivå igjen. Vi er veldig glade for å kunne ønske alle elevene velkommen tilbake fra uke 18.

  

Rød buss ved bussholdeplass

Vi opplever nå økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge. Det er viktig at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt. 


   

 

Gutt med munnbind leser i bok

Skolens tiltak er allerede godt i tråd med retningslinjene i den nye veilederen, som gjelder fra senest 12. april. 

 

Kunnskapsdepartementet har vedtatt å forlenge bestemmelsen om at elever som er hjemme på grunn av helseplager ikke trenger å levere legeerklæring. Elevene må likevel levere egenmelding.

Viken fylkeskommune har innført flere tiltak for å bidra i den nasjonale dugnaden med å unngå spredning av koronasmitten.

Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Til toppen