Studiespesialisering med toppidrett

Du kan søke toppidrett innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering på Bjertnes. I tillegg får du generell studiekompetanse og kan kvalifisere deg for studier med spesielle opptakskrav. Dermed behøver du ikke å reise ut av bygda, men kan heller bruke reisetida til å trene.

Løpere på bane - Klikk for stort bilde Pexels.com/CC0   

Alle som kommer inn på toppidrett, går i samme klasse. For å kunne søke dette programfaget, må du være aktiv utøver innenfor en idrett. Vi tilbyr morgentreninger der noe er lærerstyrt, og noe er egentrening på skolen med oppfølging og veiledning. 

Du blir undervist innenfor følgende læreplanområder:

Treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Vi deler elevene i grupper etter idrett. De siste årene har inndelingen vært: Fotball, utholdenhet og basis+. Skolen har opprettet samarbeid med team Nittedal og GIF fotball, og har jevnlige samarbeidsmøter med disse klubbene. 

Hvordan komme inn på studiespesialisering med toppidrett ved Bjertnes? 

 • Søk studiespesialisering på Bjertnes videregående skole i VIGO. Vårt idrettstilbud er ikke søkbart i VIGO. 
 • Søker må være medlem av klubb som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og ha ungdomsrett
 • Søk opptak i toppidrettsklassen innen 1. mars på eget skjema (DOCX, 37 kB) per e-post til bjertnesvgs@viken.no
 • Gjennomføre inntaksdag i løpet av juni med motivasjonssamtale og fysiske tester.
 • Du må både konkurrere deg inn på studiespesialisering og bli plassert i toppidrettsklassen. Plassering i toppidrettsklassen starter i juli. 

Avdeling for idrettsfag avgjør hvem som plasseres i toppidrettsklassen ut fra en helhetsvurdering

 • Elevene skal ha toppidrettsfaget i tillegg til at de går studiespesialiserende som vanlig. Vi er derfor avhengig av å skape en gruppe som også fungerer godt i de andre fellesfagene. Dersom mulig, ønsker vi derfor at minst 1/3 av gruppen er av ett kjønn. Erfaring tilsier at det er lurt. Det vil si minst 10 jenter eller gutter i klassen.
 • Intervju med toppidrettslærere om søkerens motivasjon og utvikling.
 • Grunnleggende fysiske tester som er relevant for søkerens spesialidrett.
 • Nivå og ferdigheter i sin idrett. Søkeren må selv dokumentere ved å vise til for eksempel resultatlister og uttalelser fra trener, idrettslag eller forbund.
 • Søkeren må ha med kontaktinformasjon til trener(e) for referanse.
 • Vurdering av om søker tåler den totale treningsbelastningen i løpet av året.
 • Toppidrettsressurser ved skolen.
 • Dersom to kandidater står helt likt vil vi prioritere søkere fra klubber og team vi har samarbeid med. De bidrar med opplegg for egentrening og nødvendig tilrettelegging. 

Litt ekstra informasjon om toppidrett 

Elever med toppidrett kan trekkes ut til praktisk/muntlig eksamen i den idretten de har. Om eleven har flere idretter som hun/han konkurrerer i må en eksamensidrett defineres. Dette bør eleven ta stilling til ved søknad. 

For å søke videre til toppidrett 2 (Vg2) må eleven delta i konkurranser og være aktiv i idretten ut skoleåret. 

Elevene som kommer inn på studiespesialisering med toppidrett har ikke mulighet til å søke breddeidrett i Vg2. 

Søk på eget søknadsskjema til skolen i tillegg til VIGO

Hvis du ønsker å søke toppidrett på Bjertnes, må du sende skolen et eget søknadsskjema (DOCX, 37 kB). Dette kommer i tillegg til vanlig søknad i VIGO. Det er kun søkere innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering som kan søke dette tilbudet. Søknadsfrist er 1. mars.

Last ned søknadsskjema for toppidrett (DOCX, 37 kB).

Til toppen