Digital undervisning gir muligheter

Elevene har jobbet med Minecraft, laget videoer i Flipgrid og fått engelsk-undervisning med utgangspunkt i Sway.

Elevene på Bjørkelangen videregående skole har hatt mye digital opplæring på grunn av korona-situasjonen, og det er fint å ta med seg det positive ved denne måten å ha og holde undervisning på. I engelsk-klassen til Iris Alexandra Knaupe i Vg1 studieforberedende har elevene brukt både Flipgrid og Minecraft Education. Flipgrid er en enkel, gratis og brukervennlig video-app som kan benyttes blant annet i læringssituasjoner. Minecraft Education er basert på spillet Minecraft, men her er det koding som står sentralt.


Kreative oppgaveløsninger og video som innlevering
Elevene vi snakker med i 1STA synes det er godt når de kan gjøre noe annet enn å sitte foran skjermen hvis de har digital undervisning hjemme. - Det er godt å komme seg litt bort fra datamaskinen, er elevene Tora Mathilda Kolstad, Nathaniel Enciso Narciso og Frøya Moe-Sandvoll. De gir et innblikk i oppgaven "Meet your taskmaster". Oppgaven er klar: "Be creative and have fun! Think outside the box!"  

- Vi har valgt en av utfordringene i oppgaven fra læreren, og funnet det vi har hjemme i skuffer og skap. Så har vi laget laget korte videosnutter hvor vi har svart på oppgaven og presentert vår løsning, og levert i Flipgrid. 

Flipgrid fungerer på den måten at elevene laster inn video tatt med mobiltelefonen, og læreren ser det som er sendt inn. Det er bare lærer som ser videoene, med mindre det er lagt opp til eller avtalt noe annet. 

- Jeg synes det er helt fint at det bare er læreren som ser det jeg filmer, sier Frøya. Nettopp det er Flipgrid godt egnet for, og læreren kan enkelt spille av videoene som elevene leverer inn. De får også tilbakemelding her.

Elevene er enige om at det er aller best å være samlet på skolen, og at de av og til har slitt med motivasjonen når de har måttet ha undervisningen hjemme. Derfor er det lettere å bli motivert av litt annerledes opplegg, som å lage et skummelt dyr av det man finner på kjøkkenet. 

Hanne Marthe Dahl Vestli forteller at hun likte den digitale timen der de skulle jobbe med Minecraft Education. Innholdet i engelsk-økta bestod av "Hour of code", og var et ferdig opplegg med introduksjon, opplæring og øvelse i koding i Minecraft. Selv hadde hun ikke kodet før, men lærte mye i løpet av timen. - Jeg hadde gledet meg til den timen, og det var gøy å jobbe med og spille dette alene, sier hun. Både hun og de andre elevene vil gjerne ha mer Minecraft i undervisningen. Instruksjoner og tekster er her på engelsk, så det gir god språktrening å jobbe med dette stoffet. 

Om opplegget står det på Minecraft Education sin webside at eleven lærer grunnleggende koding, og utforsker virkelige eksempler på kunstig intelligens. Se mer på websiden til Minecraft Education. I Fagfornyelsen, altså de nye læreplanene som ble tatt i bruk fra denne skoleåret, er det økt fokus på koding. Også på yrkesfaglige studieprogrammer har lærer Iris Alexandra Knaupe god erfaring med å bruke Minecraft Education i engelskfaget, og forteller at elevene der også likte denne typen undervisning, og behersket det godt.

Digital undervisning gir selvstendighetstrening
At både elever og lærere gjennom korona-tiden har måttet ta i bruk alternative undervisningsopplegg er det ingen tvil om. Selv om de aller fleste elevene foretrekker å samles daglig på skolen og få opplæringen sin her, er det viktig å ta med seg det positive som har kommet ut av denne perioden, sier engelsk-lærer Irene Burdese. Hun har god erfaring med å bruke Sway i sin digitale undervisning.

-  Når jeg lager en Sway får jeg elevenes interesse, for det fenger dem, sier hun. - Det visuelle uttrykket gjør det lettere å finne ting. Lenker og kilder er samlet her, og det er fint å ha med lydfiler og videoer som blir godt integrert, fra for eksempel Youtube og Vimeo.


- En fordel er også at Sway snakker godt med Forms, og derfor er det et godt utgangspunkt for å jobbe med engelsk grammatikk på denne måten. Det har jeg gjort mye. Vi kan legge inn en quiz, flervalgsoppgaver, legge inn fasit på forhånd eller lage en test med åpne spørsmål. Elevene er ofte glade i å jobbe med ulike ressurser som tekst og video i kombinasjon, i stedet for å bare lese i en bok. Og det forstår jeg jo, for det har blitt mange timer med digital opplæring. Det er viktig med litt variasjon da, forteller Irene.

I praksis har det fungert godt at lærer Irene har vært tilgjengelig for spørsmål, og at elevene har hatt en del frihet til å jobbe med oppgave når de ønsker selv.

- Vi må ta med oss at elever er ulike, og at noen har jobbet veldig godt med fagene i denne perioden. Noen ganger fungerer digital opplæring bedre enn klasseromsundervisning. Noen har behov for arbeidsro, og mange har fått det i hjemmeundervisningen. De har også fått med seg mye selvstendighetstrening, mener Irene. De organiserer seg selv, og tar kontakt hvis de trenger egne avtaler. Vi må lytte til de elevene som sier de har hatt godt utbytte av digital opplæring.

Hun har også merket seg at elever med erfaring med gaming kan beherske digital opplæring bedre enn elever denne erfaringen. - Jeg har også sett at spesielt i engelsk har elevene som har gamet høy kompetanse. Det henger sammen med at de ofte kommuniserer på engelsk når de gamer, og at spillene har engelsk som språk. 

Til toppen