Elevbesøk hos Høland og Setskog sparebank

Elever fra klassene Salg, service og reiseliv på Vg2 og Økonomi og ledelse på Vg3 var nylig på bedriftsbesøk hos Høland og Setskog Sparebank i deres filial på Bjørkelangen. 

Elever på besøk i lokalbanken BVS  

Her ble de tatt godt imot av kunderådgiverne Carl Fredrik Havnås og Henrik Lundberg, som på en engasjerende måte fortalte om bankens historie, produktene og satsningsområdene den har.  Og de fortalte ikke minst om betydningen av lokal forankring og engasjement for en lokalbank som dette.
Det var lærerne Mari Okkenhaug og Harald Njaa som var med elevene på besøket.

For Høland og Setskog Sparebank er enkelt kunde viktig. De ønsker å være med kunden gjennom hele livet og være en støttespiller i alle økonomiske valg man måtte stå overfor. Banken har et stort hjerte for lokale bedrifter og lag og bidrar til lokalsamfunnet på ulike måter med sponsing og støtteordninger; både til idretten, men også til f. eks elever og studenter som jobber med bachelor- eller master-oppgaver. De understrekte at de rekrutterer ansatte med ulike bakgrunner, ikke bare økonomer.

Banken fortalte ellers mye om hvordan de satser på bærekraft, f. eks gjennom å tilby såkalte «grønne boliglån», men også gjennom støtte og lån til næringslivet.

Alt i alt fikk både elever og lærere gjennom dette besøket sett hvor viktig en bank er for både lokalmiljøet og utviklingen i en distriktskommune som Aurskog-Høland, og at en god bank faktisk kan utgjøre selve «navet» i samfunnshjulet.

Tekst: Harald Njaa

Carl Fredrik Havnås og Henrik Lundberg representerte Høland og Setskog Sparebank BVS  

Til toppen