Elevene på Bjørkelangen videregående skole trives og lykkes!

Tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken er nå publisert, og de viser at en rekordhøy andel av elevene på BVS fullførte og besto forrige skoleår, hele 91,0%.

Klikk for stort bildeBjørkelangen VGS hadde skoleåret 20/21 rekordhøy andel fullført og bestått med 91%, samt positiv karakterutvikling. Trine Borg-Heggedal / BVS       

Resultatene

Fullført og Bestått for skolen er tidenes høyeste, noe vi selvsagt er fornøyd med. Selv om det har gått litt opp og ned, har skolen over tid hatt en jevn økning i andel elever som fullfører og består de siste årene. På flere av utdanningsprogrammene er resultatene helt i toppen i Viken.

Det er gledelig at elevene hadde en positiv karakterutvikling forrige skoleår. På yrkesfag har elevene en positiv karakterutvikling både på Vg1 og Vg2. Det er også bra at elevene på Vg2 og Vg3 studieforberedende har positiv karakterutvikling. For Vg3 påbygg ser vi nedgang i læringsresultater. Her ser vi det er utfordringer for elevene når de går fra Vg2 Yrkesfag til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, med den økte andelen teoretiske fag som er på Vg3.
 

Skolemiljø

Elevundersøkelsen viser framgang på flere viktige indikatorer dette skoleåret. I elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål om blant annet skolemiljø, trivsel, elevinvolvering og mobbing.

Bjørkelangen videregående skole forsøker å legge til rette for elevmedvirkning på ulike nivåer, ikke minst når det gjelder opplæringen. Det er derfor spesielt hyggelig at skolens elever svarer markant høyrere enn gjennomsnittet for Viken på elevdemokrati og medvirkning.

Vi synes ellers det er verdt å trekke fram variert og relevant opplæring i tillegg til støtte fra lærerne og opplevelse av mestring. På alle disse områdene scorer skolen markant høyere enn forrige skoleår, og likt eller høyere enn gjennomsnittet for Viken. Det er også en svært liten andel av skolens elever som opplever mobbing.

Tilstandsrapporten for videregående oppæring i Viken fylkeskommune og presentasjon av resultatene i denne, er tema på et webinar tirsdag 13. april. Se mer på viken.no her

Følg gjerne med på vår hjemmeside for nyheter og innblikk i hva som skjer på Bjørkelangen videregående skole. Vi er også på Facebook: https://www.facebook.com/bjorkelangenvgs

Til toppen