Elevrådet har vært på seminar

To fine dager på seminar med årets nye elevråd er gjennomført.

Hvert år drar nyvalgte tillitselever og vararepresentanter fra alle klassene til elevrådet på seminar på Fossheim. Et av målene er å lære om elevrådsarbeidet, og viktigheten av at elevene engasjerer seg i egen skolehverdag. Elevrådet er en viktig arena for elevene til å skape en god dialog mellom elever og lærere, og mellom elevene ved de ulike utdanningsprogrammene. Å være klassens tillitselev byr på nyttige erfaringer som er fine å ta med seg videre i livet.

Årets seminar hadde inspirasjonsforedrag med Samuel Massie som en av postene på programmet. Han ble kjent da båten Berserk forliste under en ekspedisjon i Antarktis i 2011. Historien som ligger til grunn for at Massie befant seg på Berserk under denne ekspedisjonen starter mange år tidligere. På seminaret holdt han foredraget "HOLD FAST!". I dette foredraget forteller Samuel Massie om hvordan nye omgivelser og utfordringer sakte men sikkert endret hele hans innstilling til livet. Historien hans er også en historie om hvordan en dyslektiker uten norskkarakterer kunne ende opp med å skrive bok.

Tilhørerne fra Bjørkelangen vgs var enige om at Samuel, gjennom et godt tilpassa språk til ungdom, fortalte på en slik måte at man kunne leve seg inn i historien han fortalte.

Elevrådsleder Maja Ozog er fornøyd med seminaret og glad for alt engasjement fra tillitselevene.

Fornøyd elevrådsleder Maja og resten av styret på elevrådsseminaret september 2021, her sammen med Samuel Massie. BVS   - Mange av elevene engasjerte og ga uttrykk for at de går 100% inn i rollen de valgte å sette seg inn i. Styret gleder seg til videre samarbeid og gleder oss til å se tillitselevene gå ut med et godt eksempel og forbilde for elevene på skolen, som f.eks innebærer respekt og litt ekstra mye engasjement rundt lek og morro på temadagene skolen arrangerer, sier hun.

 

Kilder: www.samuel.no

Til toppen