Gode samarbeidsarenaer mellom BVS og kommunen

Samarbeid og nyttig bruk av kompetanse mellom Aurskog-Høland kommune og BVS.

Veiledere fra Aurskog- Høland kommune og lærere fra helse- og oppvekstfag på BVS var samlet til lærerik dag på Eidsverket. BVS   

Sammen skaper vi gode fagarbeidere
 

Veiledere fra Aurskog- Høland kommune og lærere fra Helse og oppvekst på Bjørkelangen videregående skole var samlet til lærerik dag på Eidsverket mandag 13. juni 2022. Målet med dagen var å opprettholde det gode samarbeidet for våre elever/ lærlinger.

Fagfornyelsen var et gjennomgående tema denne dagen. Der vi skal knytte relasjoner mellom skole og arbeidsplasser i tråd med fagfornyelsens intensjoner. Sammen ønsker vi å utvikle gode fremtidige fagarbeidere og fremtidige kollegaer. Det var veiledere fra alle yrkesgruppene innen helsefag og oppvekstfag.

Tine Amerin Bakke Moseby fra BVS er engasjert i arbeidet. BVS   Det var gruppearbeid på tvers av skole og arbeidsliv der lærer og veiledere kunne dele erfaringer å drøfte hva som er viktig å sette søkelys på i opplæringen av våre elever/lærlinger.
Vi fikk trent magemusklene med mye latter av motivasjonsforedrag som Janne Nordvang holdt, der hun delte sin reise på veien til voksenlivet. Gunnbjørn Ånerud fra fagopplæringen i Viken hadde et innlegg om fag- og yrkesopplæringen rolle i fagfornyelsen.


Tusen takk til alle som deltok på denne dagen hver og en bidro med masse kunnskap og erfaringer. Elevene våre er heldige som møter så fantastiske mennesker ute i praksis!

 

 

Kursdag for arbeidsledere og assistenter i BPA

Arbeidsledere og assistenter avsluttet opplæringsløpet med felles kursdag på BVS. Aurskog-Høland kommune fått tilskudd til opplæringsløp fra Statsforvalteren i Viken. Assistentene har tidligere vært på Bjørkelangen vgs og fått undervisning her, og arbeidslederne har hatt sin opplæringspakke gjennom BPA-skolen.

Arbeidsledere og assistenter avsluttet opplæringsløpet med felles kursdag på BVS. Trine Borg-Heggedal / BVS  På denne felles kursdagen var målet å skape en felles arena og et treffpunkt, med rom for refleksjon og felles kursing, blant annet i kommunikasjon. Lærerne Torunn Brokke og Ragnhild Holmedahl ved helse- og oppvekstfag på Bjørkelangen vgs har hatt denne undervisningen.

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Brukeren er arbeidsleder. Denne kursdagen var fokuset på viktigheten av god kommunikasjon, og Ragnhild Holmedahl kurset deltakerne på dette feltet.

Martin Oppegård er leder for Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevner, sektor for helse og livsmestring i Aurskog-Høland kommune. Han mener det er viktig med opplæring, og også en møteplass hvor man også kan treffes for hyggelig sosialt samvær for arbeidsledere og assistenter. Det har vært få muligheter for dette tidligere, men gjennom korona-pakken fra Statsforvalteren fikk kommunen mulighet for å få til denne opplæringen både for arbeidslederne og assistentene. Det er nå 4-5 arbeidsledere og 16-17 assistenter som har vært gjennom dette opplæringsløpet nå.

Lærer ved helse- og oppvekstfag Ragnhild Holmedahl kurset deltakerne i kommunikasjon. Trine Borg-Heggedal / BVS Martin Oppegaard sier det var naturlig for kommunen å bruke de lokale ressursene og kompetansen som er på Bjørkelangen vgs, og er godt fornøyd med gjennomføringen. Han håper dette tilbudet kan fortsette, og at det kommer mer midler til denne typen kompetanseheving.

Kursdagen ble avsluttet med en hyggelig middag for alle på Big Dream på Bjørkelangen.

Til toppen