Innspurt av skoleåret med FN-rollespill og arbeid på lab'en

De siste skoleukene er det blant annet FN-rollespill, økonomikurs og forsmak på neste års fag for elever på studiespesialiserende.


De siste ukene av skoleåret blir timeplanen løst opp, og alternative undervisning står på planen. Det er ulike kurs fra interne og eksterne aktører, og en oppsummering av skoleåret som har vært og forberedelser til det neste året. Høland og Setskog Sparebank holder økonomikurs på Teams, hvor personlig økonomi er temaet.

På lab'en har det blant annet vært dissekering av fisk og ulike forsøk. At fiskene ble grundig undersøkt er det ingen tvil om! Elever som velger biologi i Vg2 og Vg3 neste skoleår får prøve seg mer på lab'en, med blant annet dissekering av elghjerter. Det er også planlagt ekskursjoner for å kunne jobbe ute i felt.
 

FN-rollespill med møte i sikkerhetsrådet


FN-rollespillet er et opplegg fra FN-sambandet, hvor elevene representerer landene i FNs sikkerhetsråd. De debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt, og får førstehånds erfaring med hvordan diplomatisk arbeid i FN foregår. Temaet var atomnedrustning og konflikten mellom Iran og USA. Elev Celine Helgerud Lunde var journalist, og har dekket "toppmøtet" i sikkerhetsrådet og møtet mellom stormaktene.

Elevene representerte ulike landene Norge, USA, Irland, Niger og Mexico, og skulle forhandle om atomnedrustningsavtale. Les mer om opplegget fra FN-sambandet her.  Journalisten "vår" intervjuet representantene fra de forskjellige landene denne dagen:

Hva ønsker dere å oppnå med dette sikkerhetsmøtet?
USA: Hindre Iran med atomvåpen og forlenge atomavtalen.
Norge: Lage fred på rolig måte.
Irland: Fred, få fram budskapet. Bli hørt.
Niger: Få fred.
Mexico: Ønsker å holde fred og holde sine avtaler.

Hvordan har dere tenkt til å løse det?
USA: Muligens innføre strengere sanksjoner. Kystvakt utenfor Iran (marinefartøy).
Irland: Holde seg saklig. Lage gode avtaler.
Norge: Lage gode avtaler rolige samtaler.
Niger: Alle respektere hverandre.
Mexico: Atomnedrustning.

Hva ser dere på som mest innviklet i situasjonen?
USA: Få Midtøsten til å bli våpenfri.
Norge: Få USA og Iran til å bli enige.
Irland: Få Midtøsten til å roes ned å inngå atomavtalen først.
Niger: USA må holde seg saklig. Dette gjelder også Iran. Ingen ting vil bli løst med handlinger utført på grunnlag av sinne og uenigheter.
Mexico: Ingen vil ta det første steget. Gjør ting vanskelig.

Er dere for eller mot det å gå inn med millitærestyrker eller sanksjoner for å få slutt på konflikten?
USA: For.
Norge: I mot.
Irland: For.
Niger: Mot.
Mexico: Ingen kommentar til media.

USAs president Joe Biden sin nåværende president har sagt at det vil være mulig å gjenopprette atomavtalen hvis Iran retter seg etter innholdet i avtalen først. Samtidig sier Iran at de skal følge forpliktelser i avtalen som å minske mengde med anriket uran, men at de først gjør det etter at USA har avviklet sanksjonene mot dem. Dermed står atomavtalen i lås hvor ingen av partene vil ta det første steget. Hva mener dere skal bli gjort for å få atomavtalen opp på beina igjen?

USA: Iran tar første steget
Norge: USA må fjerne sanksjoner. Dermed enighet.
Irland: Iran må ta første steget.
Niger: begge partene gjør sitt og respekterer hverandre.
Mexico: Begge må bare ta det første steget og bli enige.

Til toppen