Med elevmekling som metode

Nå får tretten elevmeklere fra forskjellige klasser ved BVS opplæring i konflikthåndtering. 

Denne uka startet Bjørkelangen videregående skole opp med kurs for elevmeklere på skolen. Tretten elever fra neste års Vg2 og Vg3 skal inn i rollene som elevmeklere ved skolen. Avdelingsleder Sylvia Hoff og miljøveileder Fredrik Tømte holder kurset.

BVS har en lang historie med dette "systemet for konfliktløsning". I om lag 15 år var dette en del av skolen, men nå har det vært et opphold en liten stund.

- Nå blåser vi igjen liv i elevmekling som konfliktløsningsmetode, sier Sylvia Hoff. Hun har vært med på dette opplegget fra starten for mange år siden og har god erfaring med denne metoden. - Jeg er så glad for at det nå er hele tretten elever som vil være meklere, og vi ser fram til å starte opp.

Hvorfor elevmekling? 

Hovedtanken i dette opplegget er at eleven er en ressurs som må aktiveres i forhold til egne konflikter. Og, målet er at det skal foregå en "gjenopprettende" prosess. Dessuten er tiltaket i tråd med Fagfornyelsen, hvor overordnet del av læreplanen sier: "Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling". (...) Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for vennskap mellom elevene".

Det er også viktig å lære hvordan man takler motstand, sier Sylvia Hoff.

På oppstarten av kurset hadde elevmeklerne et digitalt foredrag ved Tale Storvik fra Konfliktrådet i Oslo.

Klikk for stort bilde Trine Borg-Heggedal / BVS Elevene Selma Andersen og Kristine Galic, som begge går i Vg1 på helse- og oppvekstfag, håper de kan lære nye og interessante ting om håndtering av konflikter. - Det er relevant for våre fag, forteller de, og håper de kan bidra positivt i skolemiljøet.

Til toppen