Oppgraderer utstyr for 2,4 millioner kroner

Med statlig støtte på 1,73 millioner og banken på laget, får skolen et stort teknologisk løft for to av våre yrkesfaglige utdanningsprogrammer. 

Utstyrsløft for skolen realiseres med tilskudd fra staten og lokalbanken. F.v. Henrik Lundberg, John Sigurd Bjørknes, Sylvia Hoff, Per-Fredrik Ukvitne, Sverre Skjeggenes og Olav Wennemo. Trine Borg-Heggedal     

Bjørkelangen videregående, i samarbeid med Høland og Setskog sparebank, søkte i høst om tilskudd til innkjøp av utstyr til yrkesfagene. Skolen får nå 1,73 millioner kroner i prosjektmidler fra Utdanningsdirektoratet.


Skolen fikk tilslag på to søknader. Det betyr en stor oppgradering av utstyr til bruk i opplæringen for elever på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene teknologi- og industrifag (TIF) og elektro og datateknologi (EL).

I søknadene var det mulig å ha med seg en ekstern samarbeidspartner som økonomisk bidragsyter. For Bjørkelangen vgs sin del dekkes utstyret som nå kjøpes inn av 70 % statlig tilskudd, 15 % bidrag fra banken og 15 % som skolen selv dekker. Til sammen skal det nå kjøpes inn utstyr for nærmere 2,4 millioner kroner.

Lokal sparebank bidrar

– Høland og Setskog sparebank mener det viktig å støtte opp om de to videregående skolene i kommunen, sier banksjef John Sigurd Bjørknes. – Det er en veldig styrke for oss å ha to videregående skoler i lokalsamfunnet, og vi vil bidra til et godt samarbeid mellom næringsliv og skole. Vi har i mange år nå delt ut stipend til de som velger den akademiske veien i utdanningen sin, gjennom to stipender hvert år på 50 000 kroner til to masterstudenter. Vi ønsker selvsagt også å støtte den yrkesfaglige delen av opplæring og utdanning, og også på videregående nivå i utdanningsløpet, sier Bjørknes.

Banken støttet opp om ideen og forespørselen som skolen kom med, og støtter Bjørkelangen videregående skole med totalt om lag en halv million kroner til innkjøp av utstyr. – Styret i banken applauderer denne typen bidrag som er med på å utvikle lokalsamfunnet, sier Bjørknes.

Henrik Lundberg, som er rådgiver i Høland og Setskog sparebank, har erfaring fra blant annet Ungt Entreprenørskap. – Et godt samarbeid mellom skole og næringsliv er veldig viktig, sier Lundberg. Banken bidrar med kompetanse om blant annet privatøkonomi gjennom foredrag og temadager for elever, både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

To av våre yrkesfaglige utdanningsprogrammer fikk tilskudd

I Teknologi- og industrifag har skolen Vg2-programmet Kjøretøy. Det ble søkt om nytt og tidsriktig utstyr for å utføre service, reparasjon og kalibrering av moderne kjøretøy. For å kunne utføre service og reparasjon på nye biler kreves oppdatert utstyr. Det er en utfordring for skolen å henge med i den teknologiske utviklingen og behov for investeringer i moderne utstyr er stort.

Rektor Olav Wennemo er glad for at skolen nå får det utstyret elevene trenger for at elevene skal kunne få en moderne og tidsriktig opplæring. – Jeg er glad på vegne av Bjørkelangen videregående skole og elevene, og vil også i framtida opprettholde og utvikle det gode samarbeidet med lokalt næringsliv. Dette er viktig for skolene og elevene våre, og sammen får vi til veldig bra ting.

I utdanningsprogrammet Elektro og datateknologi ble det søkt om roboter og pumpestasjoner til bruk i opplæringen på Vg2 elenergi og ekom, men også elever i Vg1 EL og Vg1 TIF vil ha nytte av dette topp moderne utstyret. Skolen har høye ambisjoner om å ha en relevant og oppdatert yrkesfagopplæring, og målet er her blant annet å bringe automasjon til et nytt nivå og i tråd med hva som venter elevene når de kommer ut i lære og arbeidsliv. Innkjøpene av nye pumpestasjoner betyr at hver elev får mye mer opplæring og erfaring med bruk av dette. Nå får elevene virkelighetsnær opplæring om regulering av vannflyt, avløpsnett, og vannforsyning.

Nye roboter er kjøpt inn med tilskuddet, og er en stor oppgradering for elevene på elektro og datateknologi. Per-Fredrik Ukvitne / BVS  


Det skal forskes på effekten av tilskudd

Staten satte totalt av 77 millioner til skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram over hele landet. Det skal forskes på hvilken effekt slike tilskudd har, og om det virker på fylkeskommunale prioriteringer av investeringer i utstyr. Avdelingsleder Sylvia Bruer Hoff sier at det blir interessant å følge med på hvor stor effekt innkjøp og oppgradering av utstyr i skolen har å si for opplæringen, og fylkeskommunens vilje til å investere i nytt utstyr innen yrkesfagene. Hun er glad for oppgraderingen Bjørkelangen vgs nå får. – Dette er en stor og viktig modernisering for to av våre utdanningsprogrammer og alle elevene som har valgt dette yrkesfaglige utdanningsløpet, sier hun.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet:

Deler ut 77 millioner kroner til utstyr på yrkesfag - regjeringen.no

Til toppen