Rødt nivå forlenges på Bjørkelangen videregående skole

Bjørkelangen videregående skole er på rødt nivå til 18. april.

Kommuneoverlegen vurderer at det ut fra dagens smittebilde er riktig at rødt tiltaksnivå forlenges til man ser effekten av nasjonale tiltak og av ferieavvikling. Dette betyr at Bjørkelangen videregående skole er på rødt nivå til 18. april.

Dersom situasjonen endrer seg gjennom eller etter påske, kan det bli aktuelt med en endring før 18. april.

Planer for opplæringen etter påske legges ut til elevene i Teams.

Utdanningsdirektoratet med ny veileder om smittevern
Det kom revidert veileder om smittevern for de videregående skolene 24. mars.

Se denne lenken: Veileder om smittevern for videregående skole (udir.no)

Denne er gjeldende fra 12. april. Skolen vil over påske legge ut orientering om eventuelle endringer i våre lokale smitteverntiltak.

Til toppen