Skal bidra til et trygt og godt skolemiljø

Skolen har nå ansatt tre assistenter som skal bidra til at elevene våre føler seg trygge og ivaretatt på en god måte denne våren.

Klikk for stort bildeFra venstre Ahmed Jouini, Hanna Lundgren, miljøveileder Fredrik Tømte og Desiree Linnemørken Swensen. Trine Borg-Heggedal / BVS    
Bjørkelangen videregående skole har nå ansatt Ahmed, Hanna og Desiree som bidrag for et trygt og godt skolemiljø. I disse korona-tider er det bra med økt bemanning og flere voksne i skolemiljøet, som kan trygge og støtte elevene. Å bidra til å ivareta smittevernhensyn er også en av oppgavene deres.

På rødt nivå har skolen om lag halvparten av den totale elevtallet fysisk på skolen. Det betyr mindre trengsel og mer plass til de som har undervisningen sin på skolen. De resterende klasser har da digital opplæring hjemme. Imidlertid er det noen som synes dette kan være vanskelig, og derfor ønsker assistentene å bidra til at flere kan få mulighet til å arbeide på skolen når de har digital undervisning. 

- Vi håper at de som ønsker å sitte på skolen med digital undervisning tar kontakt med en av oss, sier miljøveileder Fredrik. Sammen med de tre nye assistentene ønsker han å bidra til at resten av skoleåret blir så godt som mulig. - Vi kan også bidra med hjelp til bedre struktur i skolehverdagen, og sosialt stimuli, sier miljøveilederen, og oppfordrer til å ta kontakt. 

Desiree og Hannah har jobbet som vikarer her en stund allerede, og en del av elevene vil gjenkjenne dem. Ahmed kommer fra en stilling i grunnskolen, og vil også ha en rolle på helse- og oppvekstfag med fokus på minoritetsspråklige elever. - Jeg håper at vi kan bidra til å få ut det beste i elevene nå framover, sier Ahmed.

Alle tre ser fram til å ta fatt på oppgavene i skolemiljøet, og vil være tilgjengelige store deler av dagen. - Det kan være å hjelpe til med skolearbeid, men vi kan også være sammen med elever som har friøkter, sier Desiree.

Ahmed, Hannah og Desiree skal også bidra til godt smittevern på skolen, og elevene vil se dem i skolens fellesområder.
 

Kontakt miljøveileder Fredrik Tømte hvis du ønsker hjelp til noe!

Til toppen