Skoledebatt og skolevalg på BVS

Vi hadde skoledebatt og valgtorg med ungdomspolitikere her på BVS. Resultatene fra skolevalget er nå klart.

Elever og politikere i BSF-hallen. - Klikk for stort bildeSkoledebatt og valgtorg i BSF-hallen for alle elevene våre. BVS

Onsdag 23. august var det skolevalgdebatt med ungdomspolitikere. Alle elevene ble samlet i BSF-hallen, hvor panelet tok plass fremst. Det er klassen i Politikk og menneskerettigheter (POME) som hadde ansvar for å forberede og lede debatten, og Aleksander Sternal var ordstyrer. Lill Katrin Magoulas-Eide og Zeenat Iqbal var stødige med-ledere i debatten, og hjalp blant annet til med å passe på at politikerne holdt sin taletid.  

Det var rusreform, fraværsgrense i videregående og eksamensordningen som var hovedtemaene i debatten. I tillegg holdt politikerne appeller og etterpå var det valgtorg hvor elevene kunne snakke med politikerne direkte.

Skolevalget var i år med fysisk stemmesedler

Uka etter ble skolevalget på BVS avholdt. De siste årene har dette vært elektronisk, som et prøveprosjekt fra Utdanningsdirektoratet. I år var stemmesedlene tilbake. Meningen er at dette skal fungere som en øvelse til det ordinære valget, og gjennomføringen skal ligne så mye som mulig på et ordinært valg.

Alle elevene i POME var denne dagen valgfunksjonærer, og sørget for at skolens elever, som kom klassevis, fikk tildelt ledig stemmeavlukke og levert sin stemmeseddel i valgurnen. Etterpå ble alle stemmesedler talt opp av valgfunksjonærene. Opptellingen viste at Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning med 29,9%. Deretter fulgte Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Alle resultatene fra skolevalget på BVS og landet for øvrig finnes her:
Skolevalgresultater for Bjørkelangen videregående skole - 2023 (sikt.no)

Fredag 1. september kom Dagfinn Lunner og Magne Oddsten hit til skolen og tok imot forhåndsstemmer. En del elever og noen ansatte benyttet anledning til å stemme ved kommune- og fylkestingsvalget. Skolen synes det er viktig og fint å bidra til økt deltakelse i demokratiet vårt!

Tre menn ved valgurne. - Klikk for stort bildeFørstegangsvelger Atahan Aleksander Kolko i 3STC benyttet anledningen til å avgi sin stemme på BVS. Dagfinn Lunner (t.v) og Magne Oddsten fra Aurskog-Høland kommune var valgfunksjonærer. Marianne Mørch Grahn / BVS