Tverrfaglig oppgave med godt læringsutbytte

Vg1-elevene på helse- og oppvekstfag har jobbet teoretisk, praktisk og kreativt.

I tre uker har Vg1-klassene i helse- og oppvekstfag jobbet med en tverrfaglig oppgave, et alternativ til den tradisjonelle «casen». Denne gangen har elevene under god veiledning fra faglærerne formet sin egen case, og valgt hvilke måter de ville presentere oppgaven på. Noen har valgt podkast, andre PowerPoint, og flere har valgt installasjon, altså modellbygging. Underveis har de ivaretatt gitte kompetansemål fra de tre programfagene: Helse, yrke og kommunikasjon.

Oppgaven ble avrundet med en fagsamtale, som er en fin trening på en eventuell muntlig eksamen. Ved å jobbe på denne måten, med en god blanding av teoretisk, praktisk og kreativt, opplever vi at elevene har stort læringsutbytte. Vi ser at forståelsen for fagene og for temaene de har valgt seg er stor.