Elevråd og allmøte

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen. Elevrådet på Bjørkelangen videregående skole har en lang og viktig tradisjon. Elevrådsstyret har jevnlige møter med rektor.

Elevene i elevrådsstyret, fem gutter og to jenter i sofa. - Klikk for stort bildeFra venstre: Roo Ben Myo, Leon E. Solli, Darius G. Balmus, Aleksander Jan Sternal, Johanna Gangnæs, Jessica Grønlund, og Jan Vikan. Trine Borg-Heggedal / BVS

Elevrådsstyret 

Elevrådsleder: Aleksander Sternal, 3STC
Nestleder: Johanna Løland Gangnæs, 3STC
Sekretær: Leon Ellias Sollie, 3STC
Komitéansvarlig: Jan Vikan, 2HEB
Økonomiansvarlig: Roo Ben Myo, 2SRA
Informasjonsansvarlig: Jessica Salt Grønlund, 2STA
Skolemiljøansvarlig: Darius Gabriel Balmus, 3STC

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder eller tillitseleven i din klasse.

Tillitselever er medlemmer i elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet. I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året.

Lederutviklingsprogram

I samarbeid med Skedsmo videregående skole har Bjørkelangen videregående skole utviklet et lederutviklingsprogram for elevrådsstyrene. Nå er også Kjelle vgs og Lillestrøm vgs med på dette programmet. Dette er modulbasert med to moduler høst og to moduler vår. Avhengig av når nye styrer velges ved skolene, vil det variere hvor mange av modulene styremedlemmene får mulighet til å delta på.

  • Ledelse og lederrollen
  • Demokrati og medvirkning
  • Kommunikasjon, møtekultur og møteledelse
  • Konflikthåndtering

Elevrådet


Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.

  • Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Les mer om elevrådsarbeid hos elevorganisasjonen.

Bjørkelangen vgs har signert en avtale mellom elevene og rektor for å sikre mer elevmedvirkning og elevdemokrati. (PDF, 153 kB)
 

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven