Rektor og skolens ledelse

Ledergruppen ved Bjørkelangen videregående skole består av rektor, assisterende rektor, administrasjonsleder og fem avdelingsledere.

Rektor

Olav Wennemo
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder
Tlf: 63 85 44 00 / 97 89 82 46  
E-post: olavw@viken.no

Assisterende rektor

Trine Sæthre
Rektors stedfortreder

Avdelingsleder, studiespesialisering

Ansvar for

 • Eksamen
 • IKT

Tlf: 63 85 44 00 / 93 40 64 30
E-post: trines@viken.no

Studieleder

Johnny Engen

Ansvar for

 • Skolens opplæringstilbud
 • Programfagstilbud og fagvalg
 • Fag- og timefordeling

Tlf: 63 85 44 00 / 47 26 68 75
E-post: johnnye@viken.no

Administrasjonsleder

June Tråstadkjølen Tidemann

Ansvar for

 • Vikarorganisering
 • Inntak
 • Saksbehandling
 • Rutiner og instrukser
 • Ansvarlig for skolens HMS-arbeid

Tlf: 63 85 44 00 
E-post: junet@viken.no

Avdelingsledere 


Elisabet Husvik Bernhus, studiespesialisering

Ansvar for

 • Tilrettelagt opplæring
 • Spesialundervisning

Tlf: 63 85 44 00 / 98 84 77 29
E-post: elisabetb@viken.no
 

Evy Hoff-Olsen, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag

Tlf: 63 85 44 00 / 91 85 16 17
E-post: evyh@viken.no

Ansvar for

 • Internasjonalisering


Maria Therese Øy Lojo, helse- og oppvekstfag

Ansvar for

 • Elevrådet

Tlf: 63 85 44 00 / 41 29 35 80
E-post: marialoj@viken.no


Stian Lerdahl, idrettsfag / salg, service og reiseliv / frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Ansvar for

 • Skolens årsplanlegging
 • Kontaktperson utdanningsvalg
 • Foreldremøter

Tlf: 63 85 44 00 / 90 14 17 13 
E-post: stianle@viken.no

Ledelsen (f.v.): June Melby Enger, Stian Lerdahl, June Tråstadkjølen Tidemann, Johnny Engen, Elisabet Husvik Bernhus, Olav Wennemo, Trine Sæthre, og Evy Hoff-Olsen. BVS