Rektor og skolens ledelse

Ledergruppen ved Bjørkelangen videregående skole består av rektor, assisterende rektor, administrasjonsleder og fem avdelingsledere.

Rektor

Olav Wennemo
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder
Tlf: 63 85 44 01 / 97 89 82 46  
E-post: olavw@viken.no

Assisterende rektor

Trine Sæthre
Rektors stedfortreder

Avdelingsleder, studiespesialisering

Ansvar for

 • Eksamen
 • IKT

Tlf: 63 85 44 18 / 93 40 64 30
E-post: trines@viken.no

Studieleder

Johnny Engen

Ansvar for

 • Skolens opplæringstilbud
 • Programfagstilbud og fagvalg
 • Fag- og timefordeling

Tlf: 63 85 44 08 / 47 26 68 75
E-post: johnnye@viken.no

Administrasjonsleder

June Tråstadkjølen Tidemann

Ansvar for

 • Vikarorganisering
 • Inntak
 • Saksbehandling
 • Rutiner og instrukser
 • Ansvarlig for skolens HMS-arbeid

Tlf: 63 85 44 07 / 93 20 73 90
E-post: junet@viken.no

Avdelingsledere 


Elisabet Husvik Bernhus, studiespesialisering

Ansvar for

 • Tilrettelagt opplæring
 • Spesialundervisning

Tlf: 63 85 44 00 / 98 84 77 29
E-post: elisabetb@viken.no


Sylvia Helen Bruer Hoff, teknologi- og industrifag / elektro og datateknologi

Ansvar for

 • Skolens elevtjeneste
 • Elevrådet og skolemiljø
 • Skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Tlf: 63 85 44 06 / 93 67 28 20  
E-post: sylviah@viken.no


June Kristin Melby Enger, helse- og oppvekstfag

Ansvar for

 • Fagskole
 • Internasjonalisering

Tlf: 63 85 44 05 / 93 69 16 58
E-post: junee@viken.no


Stian Lerdahl, idrettsfag / salg, service og reiseliv / frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Ansvar for

 • Skolens årsplanlegging
 • Kontaktperson utdanningsvalg
 • Foreldremøter

Tlf: 63 85 46 48 / 90 14 17 13 
E-post: stianle@viken.no

 

Ledelsen ved Bjørkelangen videregående skole BVS  
Ledelsen (f.v.): June Tråstadkjølen Tidemann, Johnny Engen, Sylvia Bruer Hoff, Olav Wennemo, Stian Lerdahl, Trine Sæthre, June Melby Enger og Elisabet Husvik Bernhus.

 

 

Til toppen