Skolens bistandsprosjekt Tumaini

Tumaini er skolens bistandsprosjekt. Målet for Tumaini er å løfte et helt samfunn i byen Giribe i Kenya. I en uke i mai vil skolen ha fokus på bistandsprosjektet, og på årets aksjonsdag vil skolens elever samle inn penger gjennom arbeid, til prosjektet. 

Denne filmen laget elevene som besøkte Kenya vinteren 2020:

Les om årets reise til Kenya her.

Du får oppdatert info om Tumaini på Snapchat, så følg oss gjerne her: tumaini-bvs og på Instagram: tumain.bvs 

Kort om hva innsamlede penger brukes til
Parolen i 2019 var "Vann er kilden til alt liv", og dette ble fulgt opp i 2020 med "Uten vann er det ingen som kan". I 2021 var det "Vann for liv, utdannelse for framtid" som var parolen. Pengene som ble samlet inn på aksjonsdagen november 2019 ble brukt for å sikre tilgang til vann. Vannmangelen i Giribe er stor. Det har vært lange perioder med tørke det siste året. Klimaendringene blir tydelige i denne delen av verden. I tillegg vil pengene gå til videre drift av Technical school, som vi har vært med å bygge. I februar 2023 reiste en delegasjon fra Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler til Kenya og besøkte prosjektet.

Også i 2016, 2018 og 2020 besøkte elever og ansatte Kenya. Delegasjonene har hatt vellykkede turer med mange sterke opplevelser på godt og vondt. De har på nært hold fått se at det nytter å hjelpe!

Skolen har løpende kontakt med Tumaini og får jevnlig informasjon om hvordan det går på skolen. I september 2018 hadde Kjelle vgs og Bjørkelangen vgs besøk av Robert og Faith Masaga, som er våre kontakter i Giribe.

Aksjonsdag
Skolen hadde første aksjonsdag for prosjektet i oktober 2014. Aksjonsdag skoleåret 22/23 er fredag 5. mai 2023. På aksjonsdagene jobber elevene for å samle inn penger til prosjektet. Noen organiserer kakesalg, selger vesker produsert av Sylinja i Giribe, eller gjør småjobber mot betaling. Vanligvis går noen elever med bøsse på ettermiddagen eller kvelden mens andre får arbeidsplass tildelt av aksjonskomiteen. Vi oppfordrer til å ta vel imot forespørsler fra elever om å få vasket bil, stablet ved, malt en vegg eller rufset opp i hagen! 

Kontaktperson for aksjonen og prosjektet
Elevrådsstyret jobber med Tumaini, og kontaktperson ved BVS er miljørådgiver Fredrik Tømte. Leder for Tumaini-komiteen på skolen er Malin Andersson Tømmerholen fra 3STA. Erik Musum og Line Viken Borgen er våre norske kontaktpersoner i prosjektet. Les mer på websidene til Tumaini-prosjektet på www.tumaini.no.

Vi ønsker å støtte Tumaini-prosjektet i flere år framover og ikke bare med én aksjonsdag i året, men for eksempel ved at overskudd fra ulike aktiviteter på skolen gis til prosjektet. Aksjonskomitéen og flere avdelinger ved skolen har sørget for gode idéer for hvordan penger er tilført og fortsatt skal tilføres prosjektet. Tumiaini-komiteen samler inn og panter flasker fra skolens elever og ansatte til inntekt for prosjektet.

Vil du støtte bistands-prosjektet vårt?
VIPPS: 523863

Se bilder fra den turen til Kenya i 2020 her: