11 ulike yrkesvalg for HO-elever

Henrik Hopen og William Svang Engeseth fra VG3 Ambulansefag, Lier videregående skole Harald Backer Solberg

Elevene på HO VG1 kan etter endt skolegang utdanne seg til 11 forskjellige yrker. Mange av disse yrkene er nye og ukjente for elevene. HO organisert derfor en fagdag med flere yrkesutøvere som kom og presenterte sine yrker og arbeidshverdager. 

Dagen ble gjennomført med bidrag fra eksterne foredragsholdere, elever fra både Åssiden videregående skole og Lier videregående skole, samt lærere fra Bleiker. Åssiden stilte med elever fra aktivitørlinja og Åssiden stilte med elever fra ambulansefag. Elevene på HO fikk presentert et godt innblikk i et variert utvalg av yrker og fagdagen er sånn sett et viktig bidrag til å gjøre elevene bevisst på hvilken vei de velger å gå videre.